De zin en onzin over vrijmetselarij

Vanwege het gesloten karakter van de vrijmetselaarij zijn er sinds de oprichting altijd hardnekkige geruchten geweest.

  • Doen vrijmetselaars aan zwarte magie?
  • Proberen ze de wereld over te nemen of besturen zij de wereld al via leden op hoge posities?
  • Word je vermoord als je je lidmaatschap opzegt?

Hieronder vind je een aantal stellingen:

Amerika is gesticht door vrijmetselaars. (deels waar)

De leider van de onafhankelijkheidsoorlog en eerste president, George Washington, was vrijmetselaar. Zo ook 20 van zijn 22 generaals en 102 van zijn 104 officieren, alle gouverneurs van de eerste 13 staten en de voltallige regering.


Complotdenkers verwijzen veelal naar Dollar biljetten waarop het alziend oog en de piramide zichtbaar is en menen dat de oorlog alleen als doel had om de staat te stichten naar de grondbeginselen van de vrijmetselarij. Hoewel deze symbolen inderdaad binnen de vrijmetselarij gebruikt worden, worden deze symbolen al decennia lang gebruikt en niet alleen door de vrijmetselarij.

Het alziend oog symboliseert de goddelijke leiding van de VS. De piramide staat voor de kracht en de stabiliteit van het land.

Vrijmetselarij is een sekte die je nooit kunt verlaten (niet waar)

Vrijmetselarij is geen sekte, sterker nog, wellicht is het juist precies het tegenovergestelde. Je wordt niet zomaar toegelaten tot de vrijmetselarij, een van de voorwaarden is dat je een vrij man van goede naam bent, dat je je al verdiept hebt in de vrijmetselarij en past bij de loge waarvan je deel wilt uitmaken. Je voert meerdere gesprekken met leden van de loge, hebt gesprekken met het bestuur en de voorzitter en daarna nemen we de beslissing of je een geschikte kandidaat bent voor de loge. We zijn dus erg zorgvuldig en verwachten dat ook van de kant van de geïnteresseerde. Vanaf het eerste contact en vraag om toetreding kan het zijn dat je pas een jaar later voor het eerste verwelkomd wordt in je loge.

En bevalt de vrijmetselarij je toch niet? Die kans achten we klein na de aanlooptijd, maar even goede vrienden, je kunt je op elk moment uitschrijven. Bij een sekte werkt dat precies andersom, je wordt zonder vragen toegelaten, maar zoals bekend, zult het heel lastig krijgen indien je wilt vertrekken.

Vrijmetselaars besturen de hele wereld (niet waar)

Natuurlijk zijn er vrijmetselaars die hoge functies bekleden, vrijmetselaars die iedereen kent zoals George Washington of Albert Heijn, maar dit heeft niets te maken met het lid zijn van de vrijmetselarij. Het is voor iedereen een persoonlijke keuze hoe je in het leven staat en welke waarden je hoog acht. Je lidmaatschap zal nooit van invloed zijn of voorrang geven of je een post wel of niet bekleedt. 

Vrijmetselaars hebben geheime handdrukken

Kun je een vrijmetselaar herkennen aan een handdruk? Wie zal het zeggen, Monty Python heeft er in ieder geval een filmpje voor gemaakt zodat je de handdruk alvast kunt oefenen voor wanneer je onze loge bezoekt! 😉