Onze loge

Onze loge telt ruim vijftig leden. Mannen die zelfstandig op zoek zijn naar hun waarheid en levensovertuiging. Een zeer gevarieerd gezelschap qua achtergrond en in leeftijd variërend van midden 20 tot 90+. Juist door deze verschillen is de loge een plaats van ontmoeting in een gemoedelijke en ontspannen sfeer van mannen die elkaar anders nooit ontmoet zouden hebben. 

Wij komen iedere dinsdagavond om 20:00 uur bij elkaar en het avondprogramma duurt doorgaans tot 22:30 uur. Daarna is er gelegenheid voor een informele borrel en goede gesprekken. Ook de participatiegraad is hoog, dat wil zeggen dat veel logeleden actief bijdragen aan de activiteiten in en om de Loge.

Tijdens de comparitie avonden, zo genoemd naar de bijzondere manier waarop van gedachte wordt gewisseld, wordt door één van de leden een inleiding, binnen de loge bouwstuk genoemd, opgeleverd, waarover nadien van gedachte wordt gewisseld.

In de bouwstukken tonen de broeders wat hen bezighoud en in de gedachtewisseling, gericht op het elkaar begrijpen en aanvullen, proberen we elkaar te inspireren en ondersteunen.

Bij de plechtige bijeenkomsten in de werkplaats, door sommigen tempel genoemd, worden nieuwe leden ingewijd. Door middel van symbolen en rituelen wordt een beroep gedaan op het verbeeldend bewustzijn van de nieuw op te nemen man, waardoor hij de weg kan vinden naar die zaken welke voor hem het leven de moeite waard maken.

De loge is daardoor een plek voor persoonlijke groei, een broederschap van mannen die er voor kiezen bewust in het leven te staan, daarbij de medemens tot steun te zijn met daarbij een duidelijke eigen koers als het gaat om de invulling van hun levensbeschouwing.