Nieuwsbrief december 2020

Gepubliceerd op zaterdag 9 januari 2021 door Tubantia

Terugblik op 2020

Er zal weinig meningsverschil bestaan over dat het jaar 2020 nog lang in ons geheugen gegrift zal staan. Een jaar waarin we als samenleving met hele grote uitdagingen werden geconfronteerd. Deze kunnen we nog niet achter ons laten, want we bevinden ons nog steeds in een storm die nog niet is gaan liggen. Laten we hopen dat de huidige fase ook de laatste fase is, nadat we deze zomer in het oog van de storm verbleven.

Naast de medische kant raakt deze pandemie ons allen in een veel breder perspectief. Ook economisch, dus financieel. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat zij ook zorgt voor verdeeldheid. Enerzijds verdeeldheid door de anderhalve meter maatregel. Die zorgt ervoor dat onderlinge fysieke contacten nagenoeg niet meer mogelijk zijn, met schrijnende situaties tot gevolg, waaronder ouderen die langdurig van elk contact verstoken bleven.

Maar er is nog een hele andere verdeeldheid en wel die van hoe er over situaties wordt gedacht. Die verdeeldheid speelt mondiaal. Zie wat er zich bijvoorbeeld rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft afgespeeld. Maar ook de maatregelen die vanwege Covid-19 zijn genomen leiden tot onderlinge verdeeldheid. En onderlinge verdeeldheid is iets dat haaks op de beginselen van de vrijmetselarij staat.

Dat betekent dat we ook als vrijmetselarij, welke uit mensen bestaat, met verschillende meningen en zienswijzen worden geconfronteerd. Daarbij is het van groot belang dat we er samen voor zorgen dat deze verschillen niet tot een splijtzwam worden, maar ons blijven richten op datgene wat ons verbindt. En een van die dingen is zoeken naar waarheid. Niet naar dè waarheid, maar ieder naar zijn eigen waarheid, daarbij de waarheid van een ander respecterende. Dat is de ware vrijmetselaarsarbeid, waarbij we in sommige situaties over onze eigen schaduw heen moeten stappen.

Ondanks alle beperkingen die we dit jaar hebben gehad, zijn wij er als loge toch in geslaagd om daar waar mogelijk bij elkaar te komen. Hetzij in digitale vorm, wat een ware maçonnieke revolutie was, maar ook in fysieke vorm, met inachtneming van de gestelde regels en hygiene protocollen. Dit betekent dat we toch kunnen terugzien op een relatief mooi jaar. Een jaar waarin we weer nieuwe broeders hebben mogen verwelkomen. Maar helaas ook afscheid van een broeder hebben moeten nemen. Maar dat is nu eenmaal onze circle of life.

Tijdens onze algemene ledenvergadering zijn er een aantal er functiewijzigingen goedgekeurd. Dat betekent dat er volgend jaar een nieuw bestuur zal zijn evenals een wisseling van personen binnen onze maçonnieke activiteiten. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om op nog actievere wijze verder aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Waarlijk een mooi cadeau.

Vooruitblik

Mede door de bestuurlijke wijzigingen zal ook 2021 weer een uitdagend jaar voor ons worden. Nieuwe mensen aan het roer betekent nieuwe zienswijzen en nieuwe energie die zal bijdragen aan het behouden en verder verstevigen van onze onderlinge band.

Wij hopen van harte dat wij ook weer in gelegenheid zullen zijn om een aantal activiteiten voor belangstellenden te organiseren, in de vorm van openbare comparitie avonden, inloopavonden voor belangstellenden en openbare lezingen in het kader van ons thema “de wereld als een te voltooien bouwwerk”. Hoe en wanneer we dit doen is uiteraard mede afhankelijk van de omstandigheden. Daar valt nu nog niets over te zeggen.

Nieuwe voorlichter

Dit is de laatste nieuwsbrief die ik als voorlichter van onze loge heb gemaakt. Want ook de functie van voorlichter is een roulerende functie. Ik heb het met veel plezier en passie gedaan, en wens mijn opvolger dit ook toe bij het vervullen van deze mooie functie.

Actuele situatie

Door de acuut gewijzigde situatie in verband met Covid-19 heeft het bestuur besloten om alle resterende geplande activititeiten van 2020 af te gelasten.

Ten slotte

Het bestuur en haar leden wensen u en uw dierbaren allen hele fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling, maar bovenal een hele goede gezondheid toe en dat we er samen een mooi jaar van maken.

Bijlage

Klik hier om te downloaden