Nieuwsbrief september 2020

Gepubliceerd op maandag 28 september 2020 door Tubantia

De huidige situatie

Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. We verlangen allen weer naar een normaal leven. We zien een tweespalt in onze samenleving ontstaan tussen mensen die angstig zijn, al dan niet vanuit hun persoonlijke kwetsbaarheid of die van hun geliefden,en zij die relatief onbekommerd leven. 

Dit maakt het lastig om onderling verbonden te blijven. Die verbondenheid blijven ervaren en tonen is een ware levenskunst. Anderen respecteren om hun mening en standpunt. Dus zoeken naar wat verbindt en mijden naar wat ons scheidt. Dat is ook de essentie van de vrijmetselarij. Wij zijn in ieder geval verheugd dat wij onze wekelijkse activiteiten weer hebben hervat,en zijn inmiddels gewend aan de aanpassingen welke deze met zich meebrengen. 

Helaas stijgt het aantal corona besmettingen echter weer. Daarom beperken wij het aantal personen binnen ons logegebouw teneinde het risico van besmetting te beperken. Daarom komt de geplande openbare comparitie in oktober te vervallen. Wij betreuren dit ten zeerste, maar de gezondheid van ons allen prevaleert hierbij. 

Terugblik

Normaliter is het derde kwartaal grotendeels onze vakantieperiode. Tijdens deze periode zijn er dan zomercontact avonden. Dan zijn we niet maçonniek bezig, maar komen in een informele setting samen en ontstaan er ook dan mooie gesprekken.  

Maar omdat wij een aantal maanden geen fysieke bijeenkomsten konden houden hebben we dit jaar de gewoon door “gewerkt” tijdens deze periode. En ondanks de nog geldende beperkingen zijn we er toch in geslaagd om onze activiteiten weer te hervatten en datgene te doen waarvoor we bij de vrijmetselarij zijn gekomen. Ofwel leren van elkaar, luisteren naar elkaar en respect tonen voor elkaar.  

Dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Zo hebben we een aantal mooie voordrachten (bouwstukken) van een aantal leden mogen meemaken, over zeer uiteenlopende thema’s. Maar ook hebben we een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor een broeder die ons helaas is ontvallen. En last but not least zijn er twee inloopavonden voor belangstellenden geweest. Deze avonden worden altijd goed bezocht en leveren interessante gesprekken en inzichten op. Voor een aantal van deze bezoekers was dit een reden om zich aan te melden voor een lidmaatschap van de vrijmetselarij.  

Avonden voor belangstellenden

Wij hebben onder voorbehoud op onderstaande datum een inloopavond gepland. Of deze doorgaat hangt af van de corona ontwikkelingen. 

- Woensdag 28 oktober 2020 vanaf 20:00 uur  

Dit betreft een inloopavond voor belangstellenden. In een ongedwongen sfeer in gesprek gaan met elkaar over thema’s welke zich aandienen. 

Openbare lezing

In onze reeks “de wereld als een te voltooien bouwwerk” organiseren wij ook weer een openbare lezing. Een openbare lezing is voor iedereen toegankelijk. Het thema zal velen aanspreken. 

De lezing is op dinsdag 10 november 2020, aanvang 20:00 uur. 

Thema: Dan Brown en de vrijmetselarij.

Aanmelding per e-mail vóóraf vereist! Vol is vol.

Het al dan niet doorgaan van deze bijeenkomst is ook afhankelijk van de corona ontwikkelingen.

Doe u in het westen kennen

Met deze zin bedoelen wij dat vrijmetselaren zich door hun handel en wandel kenbaar maken in de wereld om hen heen. Door onze medemensen die het nodig hebben te steunen dragen we bij aan een betere wereld. Hoe men dit invult is aan elke individuele vrijmetselaar zelf om te bepalen. Er zijn talrijke mogelijkheden om dit in te vullen.

Landgoed AlGoed

Landgoed AlGoed is een buiten buurthuis in Twekkelo en wordt gerund en gedragen door vrijwilligers. Er worden talrijke bijeenkomsten en evenementen georganiseerd.

Door de corona crisis kwamen deze echter ook tot volledige stilstand. Daardoor ontstond er ook een crisis bij Landgoed AlGoed. Omdat er een sterke overeenkomst tussen Landgoed AlGoed en het gedachtegoed van de vrijmetselarij bestaat, namelijk verbinding leggen tussen mensen, hebben wij als loge iets gedaan wat wij alleen in uitzonderlijke situaties doen.

Wij hebben onder onze leden gedurende een aantal weken een inzameling gehouden. Dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag van € 1.000. Dit bedrag hebben wij overhandigd aan Landgoed AlGoed en daarmee een bijdrage geleverd aan de voortzetting van hun mooie werk.


Ten slotte

Wij wensen u allen ook voor de komende tijd gezondheid en voorspoed toe en zien er naar uit u in onze loge te mogen ontmoeten.

Bijlage

Klik hier om te downloaden