Agenda van Tubantia

dinsdag 13 december 2022

Bouwstuk (Titel onbekend)

De essentie van een comparitieavond is dat een van de leden, een broeder, een inleiding geeft over een bepaald thema waarin hij zich heeft verdiept. Wij noemen dat, in lijn met de door ons gevolgde bouwsymboliek, een bouwstuk.

Daaraan voorafgaand passeren er eerst een aantal vaste punten van huishoudelijke en overige aard de revue. Na afloop van de inleiding pauzeren we ca. een half uurtje om een versnapering tot ons te nemen en vinden er onderlinge gesprekken plaats.

Na de pauze wordt aan de inleider gevraagd of hij van gedachten wil wisselen met de aanwezige leden. Wij noemen dat compareren. Compareren is het tegenovergestelde van discussiëren. Daar waar een discussie vaak de onderlinge verschillen benadrukt, zoeken we met het compareren juist onze onderlinge overeenkomsten op. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens zijn, maar dat benadrukken we niet. Want vrijmetselaren zoeken dat wat verbindt, en mijden dat wat scheidt!

Na afloop van de comparitie geeft een broeder, de redenaar, zijn getuigenis over het opgeleverde bouwstuk. Hij vat het dan kernachtig samen en toetst het naar maçonnieke maatstaven. Daarna wordt de inleider op bijzondere wijze beloond voor zijn opgeleverde bouwstuk. Hij ontvangt dan zijn maçonnieke loon via de voorzitter.

Daarmee eindigt de comparitieavond en vervolgen wij de avond met een gezellig samenzijn. Daar is dan gelegenheid tot al dan niet verdiepende gesprekken met de andere leden, onder het genot van een drankje, en dikwijls ook een hapje. Wij noemen dit de zevende graad, een belangrijk onderdeel.

Na afloop gaat iedereen weer vergenoegd naar huis en ziet uit naar de volgende bijeenkomst.  


Details
dinsdag 13 december 2022
20:00 tot 22:00
Tubantia
 
Herinnering in je agenda?