Agenda van Tubantia

dinsdag 8 november 2022

Open Loge: Bevordering F T

In principe is men één jaar leerling vrijmetselaar. Tijdens dit eerste jaar is er vooral sprake van introspectie vanuit de gedachte Ken U Zelve.

Na dit jaar wordt de leerling vrijmetselaar bevorderd tot gezel vrijmetselaar. Ook dit geschiedt middels een ritueel. Om dezelfde reden als gegeven bij het inwijdingsritueel, doen wij ook hier geen uitspraken of duidingen over het ritueel.

Alvorens de bevordering plaatsvindt, levert de leerling aan het einde van zijn eerste jaar zijn leerlingen bouwstuk op. Daarin kijkt hij terug op zijn leerlingenjaar en welke invloed dit op hem heeft gehad. Na de oplevering van het bouwstuk vindt er een verdiepende gedachtenwisseling (comparitie) met de overige broeders plaats. Dit kan tot nog meer zelf inzicht bij de dan nog leerling leiden.

Het bevorderingsritueel is een totaal ander ritueel dan het inwijdingsritueel en geeft de broeder wellicht ook nieuwe inzichten. Ook dit ritueel sluiten we af met een feestelijk broedermaal.

Het daarop volgende gezellenjaar is met name een jaar waarin de gezel onderzoekt wat zijn plek en rol in de wereld om hem heen is. Het visiteren van andere loges is ook tijdens dit jaar een belangrijk aspect, teneinde broeders van andere loges te leren kennen evenals nuance verschillen in het ritueel. Ook hierdoor kan de gezel tot verdiepende inzichten komen.

Na dit gezellenjaar is de gezel in principe voldoende toegerust om de stap naar meester vrijmetselaar te maken.


Details
dinsdag 8 november 2022
20:00 tot 22:00
Tubantia
 
Herinnering in je agenda?